Cart 0

Sťažnosti sa konajú prostredníctvom e-mailového kontaktu::

Pošlite nám správu na adrese info@trickoo.sk s uvedením čísla objednávky a mena a priezviska v názve.
V správe podrobne opíšte problém a priložte fotografie chybného produktu.

Vrátenie tovaru::

Náš balík pošlete spolu s vyplneným vyhlásením o odstúpení od zmluvy na túto adresu:

CzechLogistic – Trickoo.sk
ul. SNP 811/168
01324 Strečno

Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní. Náklady na vrátenú zásielku pokrýva kupujúci, pokiaľ nie je dodaný výrobok chybný alebo nezodpovedá popisu produktu.