Cart 0

Pravidlá internetového obchodu

§1

Predbežné ustanovenia

1. Online obchod Beedope, ktorý je k dispozícii na adrese
www.beedope.pl je spustený
BEEDOPE Sp. z o.o. so sídlom v Bielany Wrocławskie
zapísaný v registri vnútroštátneho súdu okresným súdom v Košiciach
Wrocław, 6. hospodárske oddelenie registra národného súdu pod číslom KRS
0000735169, s akciovým kapitálom 5000 PLN, NIP
8961579123, REGON 38047769600000

Tieto predpisy sa týkajú spotrebiteľov aj podnikateľov, ktorí používajú internetový obchod.

§ 2 Vymedzenie pojmov

1. Spotrebiteľ – fyzická osoba uzatvárajúca zmluvu s Predávajúcim ako súčasť Obchodu,
ktorých predmet nie je priamo spojený s jeho podnikaním alebo
profesionál.

2. Predajca – BEEDOPE Sp. z o.o.
so sídlom v Bielany Wrocławskie na ul. Lipowa 1B, PSČ 55-040,
zapísaný do registra národného súdu okresným súdom
vo Vroclave, 6. obchodné oddelenie registra národného súdu v rámci KRS
0000735169, s akciovým kapitálom 5000, NIP 8961579123
, REGON 38047769600000

Klient – akýkoľvek subjekt nakupujúci prostredníctvom obchodu.
4. Podnikateľ – fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka
ktorá nie je právnickou osobou, ktorej samostatný zákon udeľuje právnu spôsobilosť,
vykonávať hospodársku činnosť vo vlastnom mene, ktorá používa Obchod.
5. Obchod – online obchod, ktorý predávajúci predáva na adrese
online www.beedope.pl
6. Zmluva uzatvorená na diaľku – zmluva uzatvorená s objednávateľom podľa
organizovaný systém uzatvárania zmlúv na diaľku (ako súčasť obchodu), bez
súčasná fyzická prítomnosť lokalít s jediným použitím jedného alebo viacerých
vzdialenejšia komunikácia znamená až do uzatvorenia zmluvy
inclusive.
7. Predpisy – tieto predpisy Obchodu.
8. Objednávka – Vyhlásenie zákazníka o vôli predložené prostredníctvom formulára
Objednávky a zameriava sa priamo na uzatvorenie dohody o predaji výrobkov
alebo Produkty s Predávajúcim.
9. Účet – zákaznícky účet v obchode, obsahuje údaje, ktoré poskytuje
Zákazníka a informácie o objednávkach, ktoré mu zadal v obchode.
10. Registračný formulár – formulár dostupný v obchode, ktorý umožňuje vytváranie
Účty.

§3

Kontakt s obchodom

Adresa predávajúceho: ul. Lipowa 1B, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
E-mailová adresa predávajúceho: info@beedope.sk
Telefónne číslo predávajúceho: 570 389 450
Číslo bankového účtu predávajúceho

Zákazník môže komunikovať s predajcom prostredníctvom adries a telefónnych čísiel uvedených v tomto odseku.
Zákazník môže komunikovať telefonicky s predajcom od 12:00 do 16:00.

§4

Technické požiadavky

Ak chcete používať obchod, vrátane prezerania sortimentu Store a objednávok produktov, budete potrebovať:

terminálové zariadenie s prístupom na internet a webový prehliadač,
aktívne e-mailové konto (e-mail),
povolené súbory cookie ,,
Bol nainštalovaný nástroj FlashPlayer.

§5

Všeobecné informácie

Predávajúci v plnom rozsahu povolenom zákonom nenesie zodpovednosť za narušenie prerušenie obchodu v dôsledku vyššej moci, neoprávneným zasahovaním tretích strán či nezlučiteľnosť Online Store Customer technickej infraštruktúry.
Prehliadanie sortimentu obchodu nevyžaduje vytvorenie účtu. Miesto objednávky zo strany klienta na produkty, ktoré sú v dosahu obchod je možný buď po založení účtu v súlade s § 6 Pravidiel alebo zadaním osobných údajov potrebných k realizácii a riešiť Poriadok bez vytvorenie účtu.

Ceny v obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú brutto ceny (vrátane DPH)
Na konci (konečná) čiastku, ktorá má byť zaplatená zo strany zákazníka sa skladá z ceny za výrobkov a náklady na dodávku (vrátane poplatkov za dopravu, dodanie a poštových služieb), ktorý je zákazník informovaný o internetovom obchode pri zadávaní zákaziek, vrátane v čase prejavu uprednostňuje záväzok kúpnej zmluvy.
V prípade dohôd, ktoré obsahujú predplatné alebo služby na dobu neurčitú konci (final) cena je celková cena vrátane všetkých platieb za zúčtovacie obdobie.
Ak je povaha predmetu zmluvy neumožňuje rozumne zhodnotiť doterajší výpočet záverečnej (konečné) ceny, v ktorom bude vypočítaná informácie o spôsobe cena, ako aj poplatky za dopravu, dodávky, poštové služby a ďalšie náklady, budú mať v obchode v popise výrobku.

§ 6

Vytvorenie účtu v obchode

Ak chcete nastaviť účet v obchode, musíte vyplniť registračný formulár. Je potrebné uviesť e-mailovú adresu. Vytvorenie účtu v obchode je bezplatné.
Prihlásenie do účtu sa uskutočňuje zadaním prihlasovacieho mena a hesla nastaveného v registračnom formulári.
Plechovky kedykoľvek zákazník, a to bez udania dôvodu a bez vynaloženia akýchkoľvek poplatkov z dôvodu odberu účte zaslaním príslušnú žiadosť na strane predávajúceho, a to najmä prostredníctvom e-mailu alebo písomne ​​na kontaktné adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidlá pre zadávanie objednávok

Za účelom zadania objednávky:

prihláste sa do obchodu (voliteľné);
vyberte produkt, ktorý je predmetom objednávky, a kliknite na tlačidlo “Pridať do košíka” (alebo ekvivalent);
prihláste sa alebo použite možnosť umiestnenia objednávky bez registrácie;
ak ste zvolili možnosť zadania objednávky bez registrácie – vyplniť objednávkový formulár zadaním objednávky zákazníkov údaje a adresu, na ktorú dodávky sa uskutoční na výrobok, vyberte spôsob doručenia (doručenia metóda produkt), zadajte fakturačné údaje, ak je iný ako príjemca dát poriadku,
kliknite na tlačidlo “Objednať a zaplatiť” / kliknite na tlačidlo “Objednať a zaplatiť” a potvrďte objednávku kliknutím na odkaz odoslaný v e-maile,
vybrať si jeden z dostupných spôsobov platby a podľa spôsobu platby zaplatiť za objednávku v určenej lehote podľa § 8 bodu 3.

§8

Ponúkané spôsoby doručenia a platby

Zákazník môže použiť nasledujúce spôsoby doručenia alebo výberu objednaného produktu:
Kuriérske zásielky, kuriérske dodávky,
Zákazník môže použiť nasledujúce spôsoby platby:
Platba prevodom na účet predávajúceho
Elektronické platby prostredníctvom spoločnosti przelewy24
Platba kreditnou kartou.
Podrobné informácie o spôsoboch doručenia a prijateľných platobných metódach nájdete na webových stránkach obchodu.

Platby spracováva PayLane sp.z o.o. so sídlom v Gdansku na ul. Norwida 4, poštové smerovacie číslo: 80-280, KRS: 0000227278.

§ 9

Vykonanie kúpnej zmluvy

Uzavretie dohody o predaji medzi kupujúcim a predávajúcim sa koná po objednávok zákazníkov využívajúcich objednávkový formulár Online obchod v súlade s § 7 poriadku.
Po zadaní objednávky predávajúci okamžite potvrdí prijatie objednávky a súčasne prijme objednávku na vykonanie. Potvrdenie o prijatí objednávky a jej prijatie za plnenie zaslaním by predávajúci Zákaznícky príslušnú e-mailu na zadanú objednávkach e-mailového klienta, ktorý zahŕňa aspoň vyhlásenie predávajúceho je prijatie objednávky a jej vstup do realizácie a potvrdenia kúpnej zmluvy. Po obdržaní vyššie uvedeného e-mailu od Zákazníka je medzi Zákazníkom a Predávajúcim uzatvorená Obchodná zmluva.
Ak si zákazník zvolí:
platba bankovým prevodom, elektronické platby alebo platby kreditnou kartou, je zákazník povinný vykonať platbu do 2 kalendárnych dní od dátumu predaja dohody – v opačnom prípade bude objednávka zrušená.
Produkt bude zaslaný predávajúcim v lehote uvedenej v jeho opise spôsobom, ktorý si objednávateľ zvolí pri objednávke.
Ak objednávate produkty s rôznymi časmi doručenia, dátum doručenia je najdlhší daný dátum.
Začiatok dodávky produktu zákazníkovi sa počíta takto:
Ak si klient vyberie spôsob platby bankovým prevodom, elektronickými platbami alebo kreditnou kartou – odo dňa pripísania bankového účtu predávajúceho.
Dodávka sa uskutočňuje v rámci Európskej únie.
Dodanie Produktu Klientovi je splatné, pokiaľ Predajná zmluva neustanovuje inak. náklady (vrátane poplatkov za dopravu, dodanie a poštových služieb) dodanie produktu sú uvedené na karte Customer Online Store “Doprava a platba”, vrátane v čase vyjadrenia zo strany Klienta budú viazané dohodou o predaji.

§10

Právo odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy o predaji do 14 dní bez udania dôvodu.
Časové obdobie uvedené v odseku 1 začína dodaním produktu spotrebiteľovi alebo inej osobe, ako je určený dopravca.
V prípade dohody, ktorá obsahuje mnoho produktov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo v častiach, dátum uvedený v odseku 1 trvá od doručenia poslednej položky, časti alebo časti.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy tým, že predloží predávajúcemu vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Aby bolo možné dodržať lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí, aby spotrebiteľ pred uplynutím tejto lehoty zaslal vyhlásenie.
Produkty si nevymieňame:
– zaslané po termíne stanovenom v bode 1
– na ktorom kupujúci porušil štítky továrne
– nesú stopy použitia

Príkaz možno zaslať elektronickou poštou zaslanie výpisu na e-mailovú adresu predávajúceho, alebo tým, že vyhlásenie na internetových stránkach predajcov – Sellers kontaktovať podrobnosti sú uvedené v § 3. Toto vyhlásenie môže byť tiež podaná na formulári, ktorého vzor je pripojený ako dodatok 1 k tomuto zákonu, a príloha zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov, nie je však povinná.
V prípade odoslania vyhlásenia spotrebiteľa elektronicky Predávajúci bezodkladne odošle spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy poskytnutej spotrebiteľom.
Účinky odstúpenia od dohody:
V prípade odstúpenia od Zmluvy uzatvorenej na diaľku sa dohoda považuje za neplatnú.
V prípade odstúpenia od spotrebiteľskej priznania kontraktu predajcu ihneď, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom všetky platby vykonané ním, okrem nákladov na dodanie tovaru.
Náhradu uskutoční predávajúci s použitím rovnakých spôsobov platby, ktoré spotrebiteľ použil v pôvodnej transakcii, ak sa spotrebiteľ výslovne nedohodol na inom riešení, čo pre neho nebude znamenať žiadne náklady.
Predávajúci môže odmietnuť vrátenie platby až do momentu, kedy dostane výrobok späť, alebo kým mu nebude poskytnutý dôkaz o jeho vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.
Spotrebiteľ by mal vrátiť výrobok na adresu predávajúceho uvedenú v týchto predpisoch okamžite, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď informoval predávajúceho o odstúpení od zmluvy. Lehota bude dodržaná, ak spotrebiteľ vráti výrobok pred uplynutím 14-dňového obdobia.
Podľa čl. 34 par. 2 zákona, podľa ktorého “spotrebiteľ znáša len priame náklady na vrátenie tovaru” Zjednodušenie – ak spotrebiteľ vráti tovar, musí zaplatiť za svoj návrat v závislosti od spôsobu, ktorý si vybral. Ak ho osobne riadi – nič neplatí.
Spotrebiteľ je zodpovedný iba za zníženie hodnoty produktu vyplývajúceho z jeho používania iným spôsobom, ako bolo potrebné na stanovenie povahy, charakteristík a fungovania produktu.
Ktorých vzhľadom na povahu výrobku nie je možné vrátiť do bežného pracovného miesta, informácie k tomuto bodu, rovnako ako náklady na vrátenie výrobku, sú uvedené v popise produktu v predajni.
Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku nemá voči spotrebiteľovi nárok vo vzťahu k dohode:
v ktorej je predmetom služby nepredbudovaná položka, vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb,
v ktorom je predmetom služby položka dodaná v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu nie je možné z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny vrátiť, ak sa obal otvoril po dodaní,
v ktorom je predmetom služby položka, ktorá je predmetom rýchleho zhoršenia alebo má krátku trvanlivosť,
poskytovanie služieb v prípade, že predávajúci urobili kompletný servis s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný o začatí, ktoré podľa ustanovení Predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy,
v ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci žiadnu kontrolu a ktorý môže nastať pred termínom odstúpenia od zmluvy,
v ktorom je predmetom služby veci, ktoré sú po dodaní v dôsledku svojej povahy neoddeliteľne spojené s inými vecami,

ktoré sú predmetom poskytovania alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí zmluvy o predaji a dodaní, z ktorých sa môže uskutočniť iba po 30 dňoch a ktorého hodnota závisí od kolísania cien na trhu, nad ktorým predávajúci nemá žiadnu kontrolu,
v ktorých je predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodaný v zapečatenom balení, ak bol obal otvorený po dodaní,
na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o upisovaní,
poskytnutie digitálneho obsahu, ktoré nie sú uložené na hmotnom nosiči, ak plnenie zmluvy začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo ho informoval o strate predávajúci právo odstúpiť od zmluvy,
. V prípade technických chýb, ako je nezávislý na predajcu cena tovaru bola správne nastavená, alebo podceňovať hodnota je 0 zł – Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podlieha okamžitému vrátenie kupujúceho.
§11Sťažnosť a záruka

Nové produkty sú predmetom dohody o predaji.

Predávajúci je povinný poskytnúť zákazníkovi výrobok bez vád.

V prípade vady tovaru zakúpeného od zákazníka Predávajúci má právo na náhradu v súlade s ustanoveniami o záruku v občianskom zákonníku. Ak je zákazníkom podnikateľ, zmluvné strany vylučujú zodpovednosť podľa záruky.

Predávajúci môže zraziť vrátenie platby, kým neobdrží tovar späť od spotrebiteľa alebo poskytne dôkaz o jeho vrátení – v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr. Okrem toho, keď zistilo, že vrátený tovar poškodený alebo budú nejaké známky používania (so “zníži hodnotu vecí”), ktoré idú nad rámec bežného testovania produktu (napr. Znečistené bielizeň, poškriabaný bytové zariadenie a podobne), potom je podnikateľ nárok na náhradu škody.
Sťažnosti by mali byť hlásené písomne ​​alebo elektronicky na adresy predávajúceho uvedené v týchto pravidlách.
Odporúča sa, aby bola sťažnosť zahrnutá stručný popis závady, okolnosti (vrátane dátumu) z jej výskytu, sťažujúci sa zákazníckych dát a zákaznícke dopytu v súvislosti s chybou tovaru.
Predávajúci je povinný odovzdať sťažnosť okamžite požiada najneskôr do 14 dní, a ak nemáte to v tejto dobe, sa predpokladá, že dopyt zákazníkov považuje za odôvodnenú.
Tovar zaslaný ako súčasť reklamácie musí byť zaslaný na adresu uvedenú v § 3 týchto predpisov.
Ak bola na Produkt poskytnutá záruka, informácie o ňom, ako aj jeho obsah budú zahrnuté do popisu produktu v obchode.

§12

Mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a nápravy

Podrobné informácie o dostupnej metódami Consumer mimosúdne sťažnosti a nápravy a pravidlá prístupu k týmto postupom, sú k dispozícii na mieste a na internetových stránkach okresu (mestských) spotrebiteľských ombudsmanov, spoločenských organizácií, na ktoré štatutárny úlohy patrí ochrana spotrebiteľa, provinciál inšpektoráty inšpekcie Handlowa a na internetových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Spotrebiteľ má nasledujúce príkladné možnosti využívať mimosúdne prostriedky riešenia sťažností a nápravy:
Spotrebiteľ je oprávnený požiadať o trvalý priateľský spotrebiteľský súd uvedený v čl. 37 zákona z 15. decembra 2000. obchodná inšpekcia (zbierke zákonov z roku 2014. Pos. 148, v znení neskorších predpisov. D.), so žiadosťou o vyriešenie sporu vyplývajúce z dohody uzavretej s Predávajúcim.
Spotrebiteľ je oprávnený požiadať provinčného inšpektora obchodnej inšpekcie podľa čl. 36 zákona z 15. decembra 2000. obchodná inšpekcia (zbierke zákonov z roku 2014. Pos. 148, v znení neskorších predpisov. D.), so žiadosťou o začatí mediačného konanie o zmieri sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim.
Spotrebiteľ môže dostať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi ním a predávajúcim, s použitím bezplatnú pomoc okresný (mestský) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenské organizácie, ku ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (vrátane spotrebiteľského federácie, Združenie poľských spotrebiteľov).

§ 13

Osobné údaje v online obchode

Správca osobných údajov je predávajúcim, ktorého identifikačné údaje sú definované & 1 sekúnd. 1. Predpisy.
Osobné údaje sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES ( ďalej len RODO) a ďalšie všeobecne záväzné predpisy.
Údaje zhromaždené správcom pri zadávaní objednávky a uzatvorení kúpnej zmluvy sú spracované v súvislosti s (účelmi spracovania):
Potreba realizácie dohôd uzavretých Štátne správcu, ako aj opatrenia prijaté pred uzatvorením dohôd zriadených na požiadanie (čl. 6 ods. 1 bod b) RODO)
Potreba splniť zákonnú povinnosť uloženú správcovi (článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR).
Ak začnete newsletter predplatné osobné údaje sú spracovávané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení vo forme bulletine (čl. 6 ods. 1 bod a) RODO).
Osobné údaje zákazníka môžu byť spracované v súvislosti s oprávneným záujmom správcu s cieľom zabezpečiť a vymáhať nároky (článok 6 ods. 1 písm. F) RODO).
Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, je však potrebné zadanie objednávky, uzavretie zmluvy o predaji a jej správna implementácia.
Osobné údaje zákazníka môžu byť prenesené, v závislosti od zvoleného spôsobu dodania objednávky a spôsobu platby, zvolenom nosiči alebo sprostredkovateľ spustenie balíčka menom správcu na účely dodania, ako aj osoby s podporou elektronické platby alebo platby kreditnou kartou, poskytovatelia služieb hosting / server, a subjekty z odvetvia IT, ktoré udržujú internetový obchod.
Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú k :. (1) bezpečnosť alebo vyšetrovanie akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, (2) popredajné služby zákazníkom (vybavovanie sťažností), (3) v súlade so zákonnou povinnosťou uloženou správcu (vyplývajúce napr Ustanovenia účtovné a daňové predpisy). Osobné údaje spracované na marketingové účely a na iné účely, ako sú uvedené, budú spracované až do odstúpenia predtým vyjadreného súhlasu na ich spracovanie na tento účel alebo do momentu námietky.
V prípade, že správca v úmysle ďalej spracovávať osobné údaje na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje zozbierané pred týmto ďalším spracovaním informuje druhú stranu a poskytne akékoľvek ďalšie relevantné informácie účely.
Zákazník má právo požadovať od správcu osobných údajov, ktoré majú prístup k ich osobných údajov, opravu, vymazanie alebo obmedzenia spracovania, právo na námietku proti ich spracovaniu, ako aj práva na prenos. Zákazník má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

§ 14 Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Všetky texty, fotografie a grafika umiestnené na tejto stránke sú chránené autorským právom a inými zákonmi týkajúcimi sa ochrany duševného vlastníctva. Zakazuje sa kopírovať tieto objekty na komerčné účely alebo na ďalšie rozširovanie.

§ 15 Záverečné ustanovenia

Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sú uzavreté v poľštine.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny nariadení z dôležitých dôvodov, to je: zmeny v zákone, zmeny v spôsoboch platby a doručenia – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto predpisov. Predávajúci je povinný informovať objednávateľa o každej zmene najmenej 7 dní vopred.
Vo veciach, na ktoré sa tieto nariadenia nevzťahujú, platia všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; zákon o poskytovaní elektronických služieb; Zákon o ochrane osobných údajov, zákon o ochrane osobných údajov.
Zákazník má právo využívať mimosúdne prostriedky na vybavovanie sťažností a nápravy. Na tento účel môže podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ pre riešenie RSO na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ak chcete objednať online obchod, je potrebné súhlasiť s ustanoveniami týchto predpisov.
Spory vyplývajúce z dohôd uzatvorených v súlade s týmito predpismi s zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, budú riešené spoločným súdom, ktorý má právomoc v sídle predávajúceho.
Predpisy platia od 20/05/2018. “